Over Stephen

Stephen Snelders is als historicus werkzaam op het snijvlak van medische geschiedenis en cultuurgeschiedenis. Eerder publiceerde hij onder meer over LSD in Nederland, zeerovers in de Gouden Eeuw, en mondige patiënten in de geschiedenis. Zijn nieuwste boek verscheen in 2012 bij uitgeverij Atlas-Contact: Vrijbuiters van de heelkunde. Op zoek naar medische kennis in de tropen, 1600-1800.

 

Een paar details

Stephen Snelders studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht, met als hoofdvak economische en sociale geschiedenis en als bijvakken economie en sociale psychologie. In 1988 studeerde hij af op een biografie van Arie Keppler, de eerste directeur van de Gemeentelijke Woningdienst in Amsterdam. Na zijn afstuderen is hij werkzaam geweest als redacteur en publicist. In 1994 begon hij een promotie-onderzoek naar het gebruik van LSD en andere hallucinogene stoffen in Nederland, onder professor Willem Frijhoff.  Hierop promoveerde hij in 1999 aan de Vrije Universiteit. Daarnaast was hij van 1995 tot 1998 redacteur van PAN Forum, een bulletin over onderzoek naar psychoactieve stoffen.

Van 2002 tot 2010 werkte Stephen (met tussenpozen) als medisch-historicus aan de Afdeling Metamedica van het VU medisch centrum in Amsterdam. Hij deed onderzoek naar en publiceerde over een aantal uiteenlopende thema’s: de historische en maatschappelijke implicaties van het gebruik van  erfelijkheidsconcepten in de geneeskunde en het publieke domein (genetica, eugenetica); het gebruik van psychoactieve  stoffen in geneeskunde en het publieke domein; en de geschiedenis van medische publiekscommunicatie in de vroegmoderne en moderne tijd.

Sinds februari 2011 is Stephen als onderzoeker verbonden aan het Descartes Centre  voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie van de Universitet Utrecht. Ook is hij  redacteur van Studium, tijdschrift voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis.

 

Naast zijn wetenschappelijke activiteiten geeft Stephenk les in een 15e eeuwse Japanse zwaardvechtkunst, Katori Shinto Ryu: zie www.katsujinken.nl.

 

Comments (0)

› No comments yet.

Leave a Reply

Allowed Tags - You may use these HTML tags and attributes in your comment.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Pingbacks (0)

› No pingbacks yet.