Over Stephen

Stephen Snelders is historicus. Hij publiceerde onder meer over LSD in Nederland, zeerovers in de Gouden Eeuw,  en mondige patiënten in de geschiedenis. In  2012 verscheen bij uitgeverij Atlas-Contact: Vrijbuiters van de heelkunde. Op zoek naar medische kennis in de tropen, 1600-1800.  Zijn laatste boek is Leprosy and Colonialism: Suriname under Dutch Rule, 1750-1950 (Manchester University Press, 2017). Een nieuw boek over Smuggling Narcotics and the Netherlands, 1920-1995 is in voorbereiding.

Een paar details

Stephen Snelders studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht, met als hoofdvak economische en sociale geschiedenis en als bijvakken economie en sociale psychologie. In 1988 studeerde hij af op een biografie van Arie Keppler, de eerste directeur van de Gemeentelijke Woningdienst in Amsterdam. Na zijn afstuderen is hij werkzaam geweest als redacteur en publicist. In 1994 begon hij een promotie-onderzoek naar het gebruik van LSD en andere hallucinogene stoffen in Nederland, onder professor Willem Frijhoff.  Hierop promoveerde hij in 1999 aan de Vrije Universiteit. Daarnaast was hij van 1995 tot 1998 redacteur van PAN Forum, een bulletin over onderzoek naar psychoactieve stoffen.

Van 2002 tot 2010 werkte Stephen (met tussenpozen) als medisch-historicus aan de Afdeling Metamedica van het VU medisch centrum in Amsterdam. Hij deed onderzoek naar en publiceerde over een aantal uiteenlopende thema’s: de historische en maatschappelijke implicaties van het gebruik van  erfelijkheidsconcepten in de geneeskunde en het publieke domein (genetica, eugenetica); het gebruik van psychoactieve  stoffen in geneeskunde en het publieke domein; en de geschiedenis van medische publiekscommunicatie in de vroegmoderne en moderne tijd.

Sinds februari 2011 is Stephen als onderzoeker verbonden aan het Descartes Centre  voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie van de Universiteit Utrecht. Sinds 2015 is hij ook research fellow aan de Faculty of Science, Freudenthal Institituut, History and Philosophy of Science.

Naast zijn wetenschappelijke activiteiten geeft Stephen les in een 15e eeuwse Japanse zwaardvechtkunst, Katori Shinto Ryu: zie www.katsujinken.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Historicus en publicist