E-History

De geesteswetenschappen gaan langzaam maar zeker het digitale tijdperk in. Steeds meer en steeds meer omvangrijke databestanden van historische documenten worden via het internet beschikbaar voor historici. Dit roept wezenlijke problemen voor de methodologie van het onderzoek op.
Met andere onderzoekers zal ik hierover spreken op een workshop over e-history op donderdag 23 juni in het NIOD in Amsterdam.