E-History Workshop

Een eerste commentaar op de E-History workshop van 23 juni kwam van een politicoloog:

http://www.geencommentaar.nl/2011/06/28/historici-en-de-textual-revolution/