Nieuw artikel over leprabestrijding

Samen met Henk Menke en Toine Pieters heb ik een artikel gepubliceerd over leprabestrijing in Suriname, in het Academic Journal of Suriname.  Zie de website www.adekusjournal.sr.

Meer over lepra in Suriname in het komende Vrijbuiters van de heelkunde.