Tag Archives: legalisering

Neem historische en lekenkennis over cannabis serieus

Onlangs adviseerde het Huisartsengenootschap tegen de medische verstrekking van cannabis vanwege het ontbreken van overtuigend wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid. Dat neemt niet weg dat alleen al in Nederland tienduizenden gebruikers in verschillende vormen cannabis gebruiken als zelfmedicatie. Ze hebben veel meer ervaringen met de werking op henzelf dan hun zorgverleners. Ze zulllen er ook niet mee ophouden, wat de uitkomst ook zal zijn van het legaliseringsdebat.

Opmerkelijk is dat er grote overlappingen bestaan tussen dit ‘lekengebruik’ van cannabis en het medische gebruik van cannabis in de geschiedenis. Cannabistincturen duiken al tenminste drie eeuwen geleden op in de Nederlandse farmaceutische handboeken. Tot het verbod van het gebruik¬† van cannabis in de wijziging van de Opiumwet in 1953 staan ze erin. Historici als ikzelf hebben uitgebreid materiaal over het gebruiken en voorschrijven van cannabis in het verleden gevonden.

Medisch Contact publiceert deze week een bijdrage van onze onderzoeksgroep medicinale cannabis aan de Universiteit Utrecht, een multidisciplinair team van onderzoekers, waarin we aandacht vragen voor het serieus nemen van deze historische en lekenkennis.